Milí kolegovia, vážení rodičia, milí naši študenti,

v mene vedenia školy Vám zo srdca želám prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, v pokoji, v radosti a v zdraví.

V novom roku Vám prajem pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov.

Nech je rok 2021 pre nás všetkých oveľa, oveľa lepší než ten odchádzajúci.

Mgr. Jozef Kačenga

Comments are closed.