Oznam pre rodičov

Oznamujeme Vám, že celoškolské ZRPŠ sa uskutoční dňa 28.09.2020 o 16,00 hod. v záhrade školy (v prípade nepriaznivého počasia sa presuniete do tried).

Po ukončení celoškolského ZRPŠ budú pokračovať triedne ZRPŠ.

Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity.

Vedenie školy

Comments are closed.