Ročníkové rodičovské združenie 1. ročníka

 Vedenie školy pozýva rodičov študentov 1. ročníka na celoročníkové rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2020 o 16,00 hod. v areáli školy (záhrada). Parkovanie je možné v areáli školy do zaplnenia kapacity.

Vedenie školy

Comments are closed.