SOČ 2020

V tomto školskom roku sa väčšina predmetových a športových súťaží v dôsledku pandémie COVID-19 zrušilo. Výnimku tvoril 42. ročník stredoškolskej odbornej činnosti pod garanciou MŠVVŠ SR a ŠIOV, ktorý prebiehal v online podobe.

Naše gymnázium predložilo jednu prácu, ktorá bola hodnotená ako vysoko kvalitná. Samuel Barilla z II.D triedy s prácou na tému Čákiovci a Sains-Souci (konzultant: Ladislav Frankovič, školiteľ: PhDr. Ružena Kormošová, PhD.) vybojoval v krajskom kole 2. miesto v odbore č. 13 – História, filozofia a právne vedy zo 14 zúčastnených prác a v celoslovenskom kole sa umiestnil na 4. mieste.

Menom školy mu ďakujeme za reprezentáciu gymnázia i Košického samosprávneho kraja v tomto ročníku SOČ a k dosiahnutému úspechu mu blahoželáme.

KoR

Comments are closed.