Príkaz riaditeľa školy

V zmysle Nariadenia vlády SR o prerušení vyučovania

prerušujem

vzdelávací proces dňom 30.03.2020 do odvolania.

Do odvolania je v škole zabezpečená stála služba na sekretariáte v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 12.00 hod. Potvrdzovanie nevyhnutných dokladov je možné pri dodržaní

všetkých hygienických príkazov v čase od 08.00 – 09.00 hod.

                                                                                   Mgr. Jozef Kačenga 

                                                                                        riaditeľ školy 

Comments are closed.