Úspechy našich študentov

Naši študenti úspešne reprezentovali seba aj našu školu v krajských kolách tradičných jazykových olympiád.

Prvé miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku získala

Andrea Mackovjaková zo IV.A a
Adriána Rochovázo II.A .

Prvé miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku získal

Martin Maršálek z III.C.

Tretie miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka získala

Lucia Petrová z III.A.

Všetkým našim študentom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole jednotlivých súťaží.

PK jazykov

Comments are closed.