Vážení kolegovia, milí študenti!

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roka. Vedenie školy

Comments are closed.