Hurá do Štrasburgu!

Naši študenti sa opäť veľmi úspešne zapojili do projektu Euroscola 2020. Tentoraz si vybrali tému Čo robí Európa pre mňa?, ktorú čiastočne doplnili časťou A čo robíš ty pre Európu?

            Ich aktivity v rámci projektu boli naozaj rôznorodé. Pripravili besedu o využívaní eurofondov v našom meste a o realizácii projektov s podporou EÚ v podniku Lesy mesta. Natočili videá a  rozprávali sa so starostami a obyvateľmi dedín, kde žijú. Potvrdili, ako vedia financie z EÚ pomôcť v regiónoch. Zároveň komunikovali s našimi bývalými študentmi, ktorí sa rozcestovali po svete a dozvedeli sa, ako im projekt Erasmus+ naštartoval kariéru.

            Vyvrcholením ich snaženia bolo pozvanie do Bratislavy na slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Naša práca sa umiestnila na treťom mieste a študenti pocestujú v máji 2020 do Štrasburgu na modelové zasadanie Európskeho parlamentu.

Pripájame link, kde nájdete kompletné výsledky:

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2019/december-2019/vyhl-senie-vysledkov-su-a-e-euroscola-2020.html?fbclid=IwAR21N3LtINLyIszYM1Zabj0ilHtEDJxGQTTIwV0JVmFCAZTOxucebbBlhiE

Monika Pirháčová

Comments are closed.