EUROSCOLA 2020

Naši žiaci sa zapoja do projektu EUROSCOLA 2020.
Z tohto dôvodu zorganizujú besedu na tému Čo robí Európska únia pre mňa?, ktorej sa zúčastnia Ing. Darina Paveleková z Referátu rozvoja mesta SNV , Ing. Ján Novák, konateľ Lesov mesta a Ing. Jozef Perháč, zástupca konateľa Lesov mesta.

Comments are closed.