Víkend s biológiou

Posledný aprílový víkend strávila naša študentka Veronika Popreňáková z 2. C v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Riešila úlohy celoslovenského kola teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády.

S radosťou konštatujeme, že víkend s biológiou nielen zaujímavo prebiehal, ale aj jeho záver bol veľmi dobrý. Veronika ako úspešná riešiteľka získala cenné praktické skúsenosti spojené s vedeckým bádaním a aj certifikát umožňujúci jej prijatie na PF UK v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Srdečne blahoželáme!!!

MoT

Comments are closed.