Naši študenti v Nemecku

Dvanásti  študenti nášho gymnázia sa spolu so svojimi  učiteľkami – pani Kozubovou a pani Livorovou zúčastnili výmenného pobytu v partnerskej škole Robert-Koch-Schule v nemeckom Clausthal-Zellerfelde. Dlhoročná participácia medzi našimi školami sa uskutočnila v rámci klubu Amavet 833 v dňoch 27.4. – 4.5.2019.

            V priebehu spoločne prežitého týždňa sme spoznali mnoho nových miest, navštívili krajinské hlavné mesto Hannover, banícke múzeum v Clausthal-Zellerfelde aj centrum historického mesta Goslar. Vyzbrojení gumákmi, helmami a baterkami sme vyrazili na dobrodružnú cestu po starej baníckej šachte Ottiliae-Schacht a prešli časť vodných kanálov oblasti Oberharz, zapísaných v kultúrnom dedičstve UNESCO.  Zúčastnili sme sa aj jedinečných osláv s názvom Walpurgisnacht, ktoré majú v oblasti Harzu stáročnú tradíciu. Posledný deň sme strávili v Drážďanoch – v meste nazývanom Florencia na Labe, kde sme si prezreli najznámejšie historické pamiatky.

            Výmenný pobyt nás obohatil v mnohých oblastiach. Rozšírili sme si svoje komunikačné zručnosti a schopnosti, spoznali sme život v multikultúrnom prostredí, život v rodinách mnohokrát tak  odlišný od nášho. Nachádzali sme spoločné znaky našich kultúr či školského systému.

            Domov sme si priniesli množstvo zážitkov, nové priateľstvá aj spomienky. Už teraz sa tešíme na júnový príchod nemeckých študentov u nás doma.Sofia Gánovská

Comments are closed.