Dobrú chuť k obedu… alebo k obalu?

Fotografia našej žiačky Timey Dimitrovovej s názvom  Dobrú chuť k obedu… alebo k obalu? získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie. Postúpila tak do medzinárodného kola.

Všimli ste si niekedy, koľko zbytočných obalov si kupujete spolu s potravinami? Každý zakúpený kúsok dostaneme zahalený v novom obale a tie spolu v dvoch i troch vreckách. Niekedy si zo supermarketu prinesieme domov viac obalov ako potravín, ktoré ale nakoniec tak či tak skončia na skládke odpadu. Preto sa pri nákupe snažme dať prednosť nebaleným alebo vratným obalom a spravme tak krok bližšie k očisteniu našej drahocennej Zeme. 

Štúdia mimovládnych organizácií Priatelia Zeme Európa a Zero Waste Europe uverejnená 10. apríla 2018 uvádza, že až 37 percent potravín predávaných v Európskej únii sa balí do plastových obalov. Zistenia štúdie ďalej ukázali, že medzi rokmi 2004 a 2014 sa množstvo vyprodukovaných plastových obalov zvýšilo o 40 až 50 percent (30 kg na Európana ročne). Väčšina obalov je však jednorazová alebo nerecyklovateľná. Ak spotrebitelia nebudú takéto výrobky kupovať, dajú jasný signál výrobcom, aby prešli na vhodnejší, napr. kompostovateľný obal.


Foto: Timea Dimitrovova

Comments are closed.