Chemistry workshop in Clausthal-Zellerfeld

Koncom  februára sme sa zúčastnili 5. ročníka chemického workshopu v nemeckom meste Clausthal-Zellerfeld.

Workshop organizuje Škola Roberta Kocha v Clausthali v spolupráci s miestnou Technickou univerzitou. Toto malebné mestečko nachádzajúce sa v spolkovej republike Dolné Sasko má pätnásťtisíc obyvateľov, z toho približne päťtisíc študuje práve na spomínanej univerzite. Workshopu sa zúčastnili študenti z Nemecka, Slovenska, Holandska, Francúzska, Poľska a Ruska. Z našej školy sa workshopu zúčastnili: Martin Varga (3.C), Viktória Jakubcová (2.A) a Matej Lacuš (2.A). Učiteľský zbor zastupoval pán Ondrej Kapusta.

 
            Náš workshop však nebol len o chémii. Jeho súčasťou je taktiež spoločenská zložka, ktorá zahŕňa spoznávanie nových ľudí rôznych národností, kultúr a taktiež osvojenie si nemeckej presnosti. Každý večer sa konala nejaká spoločenská aktivita. V prvý deň to bola spoločná večera v miestnej reštaurácii, druhý večer patril bowlingu. Ďalší večer sme si vyskúšali svoje kulinárske schopnosti pri príprave PotLuck-u, t.j. prípravy typického menu pre danú krajinu. Škoda, že ste tam nemohli byť s nami. To bola hostina! Vo štvrtok večer sme si zahrali spoločenské hry, pri ktorých sme zažili veľa skvelej zábavy a v piatok večer sa konala chemická show, na ktorej nám hostitelia predstavili neuveriteľné pokusy. Celá show sa niesla vo výbornej a zábavnej atmosfére. Po skončení sme si mohli aj my vyskúšať niekoľko pokusov priamo na sebe. Nebojte sa, nikomu sa nič nestalo!

V Nemecku sme obohatili  svoje vedomosti v oblasti chémie, ale aj v oblasti biológie a fyziky, navštívili sme inštitúty Technickej univerzity, mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, vyskúšali sme si množstvo praktických cvičení a chemických pokusov. Navštívili sme aj miestnu skláreň na výrobu chemického skla a taktiež sme si mohli vyskúšať, ako sa vyrábajú skúmavky a iné chemické sklo. Taktiež sme sa zúčastnili exkurzie vo fabrike Electrocycling GmbH. Tento podnik zbiera, triedi a spracúva elektronický odpad a patrí k najväčším podnikom v Nemecku, ktoré sa venujú tejto problematike. Zúčastnili sme sa aj prehliadky garáže univerzitného pretekárskeho tímu-Green Voltage Racing, ktorý sa každý rok zúčastňuje pretekov Formula Student.      
            Náš workshop však nebol len o chémii. Jeho súčasťou je taktiež spoločenská zložka, ktorá zahŕňa spoznávanie nových ľudí rôznych národností, kultúr a taktiež osvojenie si nemeckej presnosti. Každý večer sa konala nejaká spoločenská aktivita. V prvý deň to bola spoločná večera v miestnej reštaurácii, druhý večer patril bowlingu. Ďalší večer sme si vyskúšali svoje kulinárske schopnosti pri príprave PotLuck-u, t.j. prípravy typického menu pre danú krajinu. Škoda, že ste tam nemohli byť s nami. To bola hostina! Vo štvrtok večer sme si zahrali spoločenské hry, pri ktorých sme zažili veľa skvelej zábavy a v piatok večer sa konala chemická show, na ktorej nám hostitelia predstavili neuveriteľné pokusy. Celá show sa niesla vo výbornej a zábavnej atmosfére. Po skončení sme si mohli aj my vyskúšať niekoľko pokusov priamo na sebe. Nebojte sa, nikomu sa nič nestalo!

Workshop v Clausthale  hodnotíme len pozitívne. Získali sme nové a cenné skúsenosti do života a spoznali sme množstvo nových a zaujímavých ľudí.

Martin Varga

Comments are closed.