Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

sa uskutočnilo v Košiciach v Gymnáziu Park mládeže 11.februára 2019. Žiaci  reprezentujúci našu školu obsadili všetky štyri súťažné kategórie:

Kategória A /1.a 2.ročník/ Adriana Rochová 1.A, Kristína Straková 2.A.

Kategória B /3. ročník/ Andrea Mackovjaková 3.A, Peter Kresťanko 3.B.

Kategória C /4. ročník/ Marianna Dunčková 4.B, Katarína Lacušová 4.A.

Kategória D /žiaci s dlhodobým pobytom v hispánskej krajine/ Andrea Kanóczová 4.A.

Olympiády sa naši študenti zúčastnili s radostným a odhodlaným nasadením svojich vedomostí, čo našlo odozvu vo výsledkovej listine.

Diplomy a umiestnenie získali nasledujúci žiaci: Adriana Rochová – 2.miesto, Kristína Straková – 3.miesto, Andrea Mackovjaková – 2.miesto, Katarína Lacušová – 1.miesto a Andrea Kanóczová – 3.miesto.

Naším najsladším hrozienkom bolo prvenstvo Kataríny Lacušovej ktorá postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

Srdečne blahoželáme a držíme palce našej reprezentantke v celoslovenskej súťaži.

HoA

Comments are closed.