Renesancia starých vecí

Ak chceme zmeniť svet k lepšiemu, musíme zmeniť najmä seba.

Študenti  nášho gymnázia sa v spolupráci s klubom Amavet 833 a pod vedením svojich pedagógov  rozhodli prispieť svojou ďalšou aktivitou k zlepšeniu životného prostredia, a naplniť tak myšlienku uvedenú v motte ich akcie.

            Pred najkrajšími sviatkami roka, 19. decembra 2018,  zorganizovali besedu, na ktorej svojim rovesníkom poukázali na problém, ktorý vzniká vtedy, ak my, ľudia 21. storočia,  nerecyklujeme odpad.

Študenti si pripravili prezentáciu s názvom Renesancia starých vecí. Po skončení prezentácie vyrobili z papiera, plastu, starého textilu a iných znovu použiteľných materiálov tašky, svietniky  a iné drobné úžitkové predmety. Vlastnoručne vyrobené predmety ponúkli svojim spolužiakom na burze.

Výťažok z predaja sa rozhodli darovať pre potreby Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa environmentálnej a zároveň dobročinnej akcie zúčastnili.

Comments are closed.