Chemgeneration

Počuli ste už o cirkulačnej ekonomike? Alebo… Zamysleli ste sa už niekedy nad otázkou: Ako naložiť s nepotrebnými vecami, ak ich nechceme len tak vyhodiť do odpadu? 

 Vyššie uvedené otázky boli hlavnou témou vedeckého chemického seminára, ktorého sme sa zúčastnili aj my, dvadsiati študenti 1. a 2. ročníka našej školy.

Kde a kedy?

Zaujímavé dopoludnie sa uskutočnilo 23. novembra 2018 na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

A čo sme v rámci seminára robili?

Zo znečistenej vody sme pripravili čistú, recyklovali sme použitý papier, degradovali rôzne plasty a priviedli opäť k životu kovy.

A čo je dôležité?

Zistili sme, že nie je nič jednoduchšie, ako prebudiť k životu veci, ktoré už prestali slúžiť. Chce to len to správne myslenie a odhodlanie správať sa zodpovedne voči prírode, v ktorej žijeme a ktorej súčasťou sme.

SpA a študenti-chemici

che2

Comments are closed.