Milí kolegovia a milí žiaci,

chceme vám zaželať príjemné dovolenkové a prázdninové chvíle, veľa krásnych slnečných dní, radosti a pohody.

Vedenie školy

Comments are closed.