Pomoc deťom zo Spišskej katolíckej charity

Učitelia a študenti nášho oranžového gymnázia prispeli deťom zo Spišskej katolíckej charity  darovaním či nákupom školských pomôcok. Aj takto dávame najavo, že nám záleží…

Dagmar Repaská

Motiváciou bolo aj stretnutie s vedením tejto inštitúcie. Prečítajte si článok jednej našej študentky  ̶  Daniely Hrušovskej z III.B.

My, študenti tretieho ročníka, sme strávili jedno pondelňajšie ráno v našej prekrásnej aule, kde sme sa počas dvoch hodín dozvedeli niečo viac o Spišskej katolíckej charite.

Tri osobnosti, ktoré sa podieľajú na chode tejto neštátnej organizácie, nám priblížili, aké sú ich ciele a s čím všetkým sa už stretli. Pri opise niektorých životných situácií zavládlo v aule ticho, nik ani len nemukol. Mnoho z nás si uvedomili, že ľudia majú skutočné problémy a aj my ako mladí ľudia, študenti, im dokážeme pomôcť ako dobrovoľníci.

Táto organizácia neprišla žiadať finančné dary, o tých nepadlo ani slovo…Prišli preto, aby nás oslovili ako budúcich dobrovoľníkov. Podarilo sa im to. Ja osobne som sa rozhodla, že nejaký čas venujem zdravotne znevýhodneným osobám a budem im pomáhať už len tým, že sa s nimi porozprávam.

Spišská katolícka charita realizuje množstvo projektov, pomocou  ktorých sa snaží pomáhať osobám v ťažkej životnej situácii. Nezatvárajme pred tým oči, práve naopak. Pomáhajme, lebo ako sa hovorí : „Čo dáš, to dostaneš.“

Daniela Hrušovská

Comments are closed.