Na návšteve v Havlíčkovom Brode

Naša partnerská výmena s Gymnáziom v Havlíčkovom Brode, o ktorej sme písali v septembri, mala svoje pokračovanie v máji tohto roka. Tentoraz sme vycestovali na Vysočinu my – 18 slovenských študentov pod vedením prof. Spišiakovej a Turcsányiovej.

Českí priatelia pre nás pripravili veľmi zaujímavý program, v rámci ktorého sme  absolvovali prijatie primátorom Havlíčkovho Brodu a prehliadku mesta. Na pôde ich gymnázia sme si v Bádateľskom centre vyskúšali rôzne pokusy z prírodovedných predmetov na špičkových prístrojoch a v ateliéri nás čakal výtvarný workshop, kde každý z nás mohol prejaviť svoju fantáziu a tvorivosť.

Nezabudnuteľnou bola pre nás návšteva hradu Lipnice spojená s grilovačkou  a spoločným prenocovaním v priestoroch hradu. V dedine Lipnice nad Sázavou prežil posledné roky života spisovateľ Jaroslav Hašek a tam aj napísal svoje slávne  dielo Osudy dobrého vojaka Švejka.

Prehliadka Kutnej Hory a Prahy s jej kultúrnymi pamiatkami a kozmopolitnou atmosférou budú v nás rezonovať ešte dlho. Nedeľa bola dňom našej rozlúčky a veru, objavili sa aj slzy.

HBwebĎakujeme našim priateľom z Havlíčkovho Brodu za pohostinnosť, s akou nás prijali a za všetky nezabudnuteľné zážitky.

 

                                                                                                               Daniela Turcsányiová

Comments are closed.