Shakespeare’s Memorial

Veľmi cenný úspech dosiahla v prednese prózy v anglickom jazyku Kristína Záhradníková z II. C.

V krajskom kole súťaže Shakespeaspeare’s Memorial získala  prvenstvo a postúpila do celoslovenského kola.

K úspechu srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoštátnom kole súťaže.

PK ANJ

Comments are closed.