Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

V dňoch 20. 11. 2017 až 21. 11. 2017 sa v Bratislave konal jubilejný 15. ročník celoslovenskej súťaže v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.

 Súťaž je zameraná na zachovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a  ďalších významných osobností slovenského národa a na pozdvihnutie zdravého národného sebavedomia a hrdosti mládeže. Našu školu reprezentovali Viktória Jakubcová z 1. A a Peter Štark zo 4. E.

 V prvý deň bol pre súťažiacich pripravený zaujímavý program: seminár o osobnosti A. Dubčeka, o dobe, ktorú reprezentuje a návšteva divadla. Druhý deň už patril samotnej súťaži. V silnej konkurencii sa Petrovi Štarkovi podarilo získať krásne 2. miesto. Študentov na súťaž pripravovala Mgr. Dagmar Jurašková.                     

Blahoželáme!

Comments are closed.