Matej smeruje do Štrasburgu

V rámci vzdelávacieho podujatia programu Rady Európy pod názvom Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru sa naši študenti zapojili do súťaže tvorby videí k problematike demokratickej kultúry v školách.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na medzinárodnej konferencii Národného ústavu celoživotného vzdelávania dňa 21. 9. 2017 v Bratislave. Víťazným videom sa stalo video Mateja Bazára, študenta 3.E triedy. Jeho spolupracovníkmi boli Viktória Kudriková, Valéria Mikolajová, Kristína Šimová a Adam Pačnár. Naši študenti získali diplomy a vecné ceny a Matej aj hlavnú cenu – návštevu Rady Európy v Štrasburgu.
Tatiana Molitorisová

Comments are closed.