Slovenské národné divadlo u nás

„Nechcem žiť v krajine, v ktorej sociálne rozdiely spôsobia vojnu. Preto považujem za dôležité o tejto téme hovoriť.“

Inscenácia Natálka nás dokonale vtiahla do reálnej situácie spred ôsmich rokov, ktorá sa odohrala v susednom Česku.

Natálka bolo živé a veselé dievča až do momentu, keď sa štvorica mladých mužov rozhodla   hodiť do domu, kde bývala rómska rodina, Molotovov kokteil. Následný požiar domu a popáleniny vysokého stupňa malej Natálky poznačil rodinu doživotne nielen fyzicky, ale i psychicky.

Toto dokumentárne divadlo si mohli študenti našej školy pozrieť hneď v úvode školského roka v podaní hercov  Slovenského národného divadla v zložení Judit Bárdos, Marek Koleno a Igor Schlosser. Uvedenou inscenáciou chce naša najvýznamnejšia divadelná scéna priniesť do škôl priestor na zamyslenie  nad extrémizmom, rómskou problematikou, ľudskou zlobou ale aj priestor na lásku, občiansku angažovanosť a podporu.

Na štvrtáčku Katku Hlinkovú divadlo hlboko zapôsobilo: „Vyvolalo to vo mne silné emócie, pretože téma extrémizmu je v týchto dňoch veľmi aktuálna.“ Podľa slov tretiačky Veroniky Kinikovej v nej inscenácia vyvolala ľútosť. Mnohých z nás prekvapili počas predstavenia nápisy na stene, zväčša hanlivé,  ba až vulgárne. Tie vraj boli autentické. Tvorili krátky výber zo sociálnych sietí, článkov či nápisov. Po predstavení nasledovala diskusia na tému rómskej problematiky a jej možných riešení.

 A prečo táto inscenácia vznikla? Genézu objasnila sama dramaturgička Miriam Kičiňová: „Nechcem žiť v krajine, v ktorej sociálne rozdiely spôsobia vojnu. Preto považujem za dôležité o tejto téme hovoriť.“

Za organizáciu predstavenia, ktoré nás nenechalo chladnými a ozvláštnilo prvý vyučovací deň, ďakujeme pani profesorke Beáte Pjontekovej.

Adriána Henčeková, IV.A

Comments are closed.