Príjemné prežitie leta

Príjemné prežitie leta všetkým pracovníkom, učiteľom a žiakom našej školy želá vedenie školy.

Comments are closed.