Víkend otvorených parkov a záhrad 2017

Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi – deň otvorených dverí. Národný Trust, n. o. sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S týmto cieľom zorganizoval už 9. ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia s názvom Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku. Inšpiroval sa podujatím podobného charakteru, ktoré od roku 1998 organizuje britská  organizácia London Parks and Gardens. Akcia umožňuje nahliadnuť a atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty historických parkov, prezentovať prácu ľudí, ktorí sa podieľali aj podieľajú na ich údržbe, uskutočňovať interaktívne vzdelávanie, viesť mladých ľudí k ochrane hodnôt. Tohtoročný VOPZ sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva životného prostredia SR a organizovala sa aj v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medzi 50 slovenských účastníkov sa zaradilo Gymnázium na Školskej ulici s cieľom sprístupnenia historického cintorína. Akcia mala vzdelávaco-výchovný charakter. Počas otvorenia židovský cintorín navštívilo skoro 50 návštevníkov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a jeden návštevník z Holandska, ktorý pochádza z nášho mesta. Cintorín má zaujímavú históriu. V roku 2007 ho obnovili študenti gymnázia, je zapísaný do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a je poslednou kultúrnou pamiatkou po židovskej komunite v našom meste. Sprievodcovia z radov gymnazistov priblížili dejiny židovskej náboženskej obce v meste, osudy spišskonovoveskej synagógy a vývoj spišskonovoveského židovského školstva. Pri prehliadke cintorína vyrozprávali tragické osudy troch známych spišskonovoveských židovských rodín počas druhej svetovej vojny. Využívali pripravený fotografický materiál. Citujeme zo zápisov z knihy návštev: „Ďakujeme za krásny zážitok z histórie nášho mesta a možnosť vidieť tento cintorín“, „Ďakujeme za ,krásny deň’. Je to história, ktorú si treba zachovať…Títo ľudia písali históriu nášho mesta a vďaka gymnazistkám, ktoré nás sprevádzali som si obnovila spomienky. Je to zaslúžilá práca. Ďakujeme!“ Vstup bol zdarma. Akciu natáčala regionálna TV REDUTA.

 

Spišská Nová Ves

  1. jún 2017 od 10.00:hod. do 17:00 hod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Koordinátor: PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Comments are closed.