Vyhlasujeme 3. ročník fotografickej súťaže s názvom JE ČLOVEK SÚČASŤ PRÍRODY?

Využite prázdninový čas a vytvorte fotografie, na ktorých je zachytený človek v súzvuku s prírodou
alebo naopak, v situácii, kedy sa ako súčasť prírody nespráva.

 

Fotografie zozbierame v termíne september – október.

 

Bližšie informácie: kabinet biológie

Na vaše fotografie sa tešia biologičky

Comments are closed.