Odovzdávanie učebníc 2017

  Odovzdávanie  učebníc 1.ročník   2017

 

 
           
č.k. Názov cena rok vyd vydané vrátené
914 Slov.jazyk 1-4 2,12 2008   ostáva
944 Čítanka 1n 2,5 2010    
977 Literatúra 1 1,9 2013    
932 SJ cvičebnica 1 Hicová 1,36 2009    
905 MFCH-tabuľky 2,92 2007   ostáva
10 Matematika 1 0,53 1984    
935 Matematika pre 1r.1časť 2,81 2009    
31 Zbierka z matem.1 0,33 1985    
872 Matem.-teória čísel 1,86 2005    
851 Matem.-rovnice a nerovn. 1,19 2004    
930 Fyzika 1 4,96 2009    
862 Zbierka z F 1-2 2,62 2004   ostáva
969 Biológia 1 nová 3,95 2012    
858 Biológia 2 2,24 2004    
815 Biológia 4 2,92 2002    
952 Chémia 1n 4,57 2010    
961 Geografia 3 n 2,28 2011    
923 Geografia 1 nová     2,12 2009    
863 Geografia 1/1 1,36 2004    
848 Geografia  Slovensko 1,49 2004    
771 Dejepis 1 4,38 2000    
965 Dejepis pre 1.roč. nový 3,89 2011    
866 Informatika pre SŠ 2,29 2005    
774 Informatika grafy 1,02 2001    
900 Informatika-Delphi 2,62 2007   ostáva
805 Informatika text 0,78 2002    
814 Informatika pascal 0,95 2002    
790 Informatika tabuľky 0,7 2001    
819 Nábož.v.1.r.gr.katol. 3,39 2003    
Odovzdávanie učebníc                  2. ROČNÍK  2017    
             
číslo učeb Názov učebnice cena r.vydania vydané vrátené  
979 Literatúra 2 n 1,99 2013      
945 Čítanka 2n 2,5 2010      
910 Slov.jazyk 2 cvič. Hinc 1,36 2007      
36 Matematika 2 0,73 1985      
136 M-funkcie 1 0,18 1990      
580 M- funkcie 2 1,62 1995      
42 Zb.úloh z mat. 2 0,33 1985      
736 Fyzika el.pole 1,62 1998      
833 Fyzika pre 3. roč stará 2,41 2003      
885 Fyzika 3.r. Pišút 1,79 2006      
976 Chémia pre 2.roč 2,17 2013      
975 Biológia pre 2.roč.n 2,59 2013      
909 Biológia 7 2,19 2007      
900 Informatika Delphi 2,62 2007      
873 Inf .multimédiá 1,29 2005      
967 Informatika internet 1,84 2011      
966 Informatika grafika 1,74 2011      
940 Geografia 2 nová 2,32 2010      
574 Geografia 2/1 1,22 1994      
970 Geograf. Atlas 4,4 2012      
882 Dejepis 2  nár.dejiny 3,15 2006      
911 Dejepis 2 svet.dejiny 4,38 2007      
973 Dejepis pre 2.roč n 3,6 2012      
942 Umenie a kultúra 1 2,53 2010      
916 Nábož. výchova 2 1,33 2008      
978 Prac.zošit nábož.2 1,52 2013      
991 Matematika 1/2 časť 7,96 2015      
937 Matematika 2/1časť 2,48 2010      
862 Zbierka z F 1-2 2,62 2004      
592 Základy etiky 0,6 1995      
988 Organická chémia 1 3,64 2014      
739 M zb.úloh zošit 0,78 1998      
708 M fcie zošit 0,7 1997      
939 Zb. úloh z F 2 časť 2,49 2010   ostáva  
914 Slov.jazyk 1-4 2,12 2008   ostáva  
123 Rusko-slov.slovník 1,06 1988   ostáva  
905 MFCH-tabuľky 2,92 2007   ostáva  
             
Odovzdávanie  učebníc                          3.   R O Č N Í K     2017
č.k. Názov učebnice rok vyd cena vydané strata
           
960 Čítanka 3 nová 2011 1,93    
948 Slov.j.3 učeb.Caltíková 2010 2,49    
947 Slov.jaz.3 cvič Caltík 2010 1,73    
64 Matematika 3 1986 0,6    
694 M – analyt.geom.lin.útv. 1995 0,99    
595 M -kvadrat.útvary 1995 0,49    
98 Zb.úloh z matematiky 3 1987 0,18    
114 Postupnosti 1988 0,12    
130 Kombinatorika 1989 0,3    
596 Pravdep.a štatistika 1995 0,49    
91 Fyzika 4 1987 0,66    
968 Chémia 3.r n 2011 3    
811 Chémia 3 doplnok 2002 0,62    
837 Biológia 5 2003 1,66    
869 Biológia 6 nová 2005 4,5    
934 Biológia 8 2009 2,81    
868 Dejepis 3 národ. 2005 2,59    
983 Dejepis 3 nový 2014 3,7    
958 Občianska náuka 3 2011 2,11    
124 Zbierka z fyziky 2.časť 1988 0,35    
905 MFCH tabuľky 2007 2,92    
780 Chémia 2 stará 2001 1,77    
592 Umenie a kultúra 2 1995 0,6    
           
           
914 Slov.jazyk 1-4   2,12 ostáva  
123 Rusko-slov.slovník   1,05 ostáva  
962 Literatúra pre 3.-4.r.I časť   1,71 ostáva  
963 Literatúra pre 3.-4.r.II časť   1,71 ostáva  
           

Comments are closed.