Dilongova Trstená

2.júna 2017 sa v Trstenej konal 26. ročník súťaže Dilongova Trstená. Túto celoslovenskú súťaž otvorila hudobná skupina Kamila Mikulčíka, ktorá prespievala texty Miroslava Válka.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 120 recitátorov v štyroch vekových kategóriách. Našu školu reprezentovali študentky Júlia Kubalcová z 3.A v kategórii  próza a Lucia Ester Hámorová z 3.E v kategórii poézia. Júlia Kubalcová získala cenné 3. miesto.
Veľká vďaka patrí pani profesorke Juraškovej, ktorá nás na súťaž  pripravovala.

Júlia Kubalcová

 

K úspechu srdečne blahoželáme!

Comments are closed.