Deň učiteľov 2017

Rok 2017 sa stal pre pedagógov Gymnázia na Školskej ulici výnimočný. Traja učitelia boli ocenení za dlhoročnú pedagogickú prácu na všetkých úrovniach.

Pamätnú plaketu s portrétom J. A. Komenského spolu s päťdesiatimi pracovníkmi školstva prevzala z rúk primátora mesta v Koncertnej sále Reduty PaedDr. Renáta Toporcerová za výborné výchovné výsledky a mimoškolské aktivity.

Na úrovni Košického samosprávneho kraja sa oceňovania zúčastnilo tridsaťjeden učiteľov strených škôl. Predseda samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa odovzdal Ďakovný list za výsledky pedagogickej činnosti, publikačnú činnosť a medzinárodné projekty PhDr. Ružene Kormošovej, PhD.

V Bratislave z rúk ministra školstva prevzal Malú medailu sv. Gorazda riaditeľ školy Mgr. Jozef Kačenga za dosahovanie vysokej kvality gymnaziálneho vzdelávania a výrazný prínos k modernizácii výchovy a vzdelávania.

Jednotlivé individuálne ocenenia zároveň považujeme za ocenenie úrovne vzdelávania nášho gymnázia.  Všetkým  našim kolegom k úspechu úprimne blahoželáme.

Dagmar Repaská

Comments are closed.