Blahoželáme recitátorkám

Júlia  Kubalcová  v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička  získala krásne 2. miesto a Lucia Ester Hámorová 3. miesto. Obidvom recitátorkám úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

Dagmar Jurašková

Comments are closed.