M. R. Štefánik témou stretnutia generácií

V piatok 17. 3. 2017 sme v aule našej školy privítali Mgr. Petra Pavla Uhlíka z Brezovej pod Bradlom, čestného predsedu a spoluzakladateľa Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku, autora siedmich kníh, množstva odborných článkov a televíznych vystúpení.mrs2

Päťdesiatke tretiakov a 14 členom a sympatizantom Klubu SMRŠ v Spišskej Novej Vsi na „stretnutí generácií“ v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že prišiel na Spiš a do školy, ktorá je bytostne spätá so Štefánikovou rodinou, aby priblížil aj vyvrátil niektoré tvrdenia týkajúce sa mladého Štefánika – študenta či jeho vzťahu k ženám. Rozprával o jeho charaktere vojaka a dôstojníka, o odhodlaní nastúpiť na bojiská prvej svetovej vojny, o zásluhách pri vzniku ČSR, ku ktorej patrila aj Podkarpatská Rus. Pán Uhlík historické fakty spájal s aktuálnym dianím. S vynikajúcim prehľadom odpovedal aj na otázky účastníkov stretnutia a poukázal na to, čo „skutočnému“ Štefánikovi v súčasnosti škodí. Veríme, že takmer dvojhodinové, veľmi zaujímavé stretnutie prispelo k pravdivému šíreniu odkazu generála Štefánika, našej najvýznamnejšej osobnosti slovenských dejín 20. storočia a že sa s pánom Uhlíkom v budúcnosti opäť stretneme na potulkách Štefánikovým rodným krajom.

R. Kormošová

mrs3

Comments are closed.