Krajské kolo geografickej olympiády

Srdečne blahoželáme Branislavovi Pencákovi z 2.C k 3. miestu v krajskom kole Geografickej olympiády, ktoré sa konalo 24.3.2017 v Košiciach.
Za reprezentáciu našej školy ďakujeme aj úspešným riešiteľom z 2.C a 2.D triedy :
Ľubomír Krajňák, Matúš Prachnár, Michal Chromý, Kristína Neupauerová, Petra Holečková, Tomáš Štuller, Júlia Hamráková a Tomáš Baláž.

Monika Šitárová

Comments are closed.