Do pozornosti záujemcom o štúdium na našej škole

V školskom roku 2017/2018 otvárame podľa záujmu:

  • triedy so všeobecnovzdelávacím zameraním
  • triedu so zameraním na telesnú výchovu
  • triedu so zameraním na cudzie jazyky
  • triedu so zameraním na inžiniersku techniku

Comments are closed.