Blahoželáme

Študentka Júlia Kubalcová získala 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička v kategórii próza a študentka Lucia Ester Hámorová 1. miesto v kategórii poézia.

 Obidve budú reprezentovať našu školu v krajskom kole v Košiciach. K úspechu srdečne blahoželáme!

Dagmar Jurašková

Comments are closed.