Blahoželáme našim dievčatám z 2.A triedy

Trinásteho februára sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku. Súťažili sme v kategórii A-1.a 2. ročníky, v kategórii B- 3.ročníky a v kategórii D- študenti bilingválnych tried, alebo študenti ktorí strávili dlhší čas/do dvoch rokov/ na škole v španielsky hovoriacich krajinách. Môžeme sa pochváliť úspechmi- v kategórii A získala prvé miesto Katarína Lacušová a v kategórii D získala tretie miesto Andrea Kanóczová. Katarína Lacušová postupuje na celoštátne kolo.

Comments are closed.