Projekt WAY TO GO -paths of life

Projekt WAY TO GO -paths of life sa koná v rámci projektu Erasmus+,
ktorý sa zaoberá vzdelávaním, odbornou prípravou, mládežou a
športom.

Hlavnou myšlienkou projektu je hovoriť o cestách a
koreňoch človeka, ktoré ho sprevádzajú po celý život, ktoré si
uctieva a chráni lebo tvoria jeho hodnoty.

V dňoch 6.-12.11.sa [1] stretávajú zástupcovia deviatich škôl z
ôsmich krajín , aby ukázali a porozprávali ostatným o tradičných
remeslách v rôznych krajinách a spoznali najmä tie slovenské. Na
stretnutí je prítomných 23 študentov a 18 učiteľov. Z našej
školy sa na projekte aktívne podieľa viac ako 23 študentov a tri
učiteľky.

Je to už piata mobilita. Naši žiaci a učitelia navštívili
Chorvátsko, Fínsko, Grécko a Island. Prácana projekte umožňuje
študentom nie len spoznávať nové krajiny a ľudí, ale taktiež
pracovať s rôznymi modernými aplikáciami ako sú Kahoot, Thinklink,
Aurasma a pod.

S projektmi Erasmus+ sa posúvame všetci spoločne vpred.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.