Hlavná cena pre monografiu gymnázia

15. novembra 2016 sa v Kongresovej sále Slovenskej národnej knižnice v Martine uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s názvom Slovenská kronika 2016.

Súťaž sa koná každé dva roky. Organizátorom súťaže je Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným archívom, Slovenským národným múzeom v Martine a Združením miest a obcí Slovenska. Jej cieľom je podchytiť záujem o záchranu nášho kultúrneho dedičstva a tradícií. V 9. ročníku bolo do súťaže zapojených 29 kroník a 114 monografií.

Porota za účasti zástupcov organizátorov a zástupcov Ministerstva kultúry SR – Sekcie kultúrneho dedičstva udelila Hlavnú cenu v kategórii A.3 špecifický druh kroniky (kronika OZ, spolku, folklórneho súboru, kronika školy a pod.) monografii Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne, nedávne a súčasné, ktorú zostavila a autorsky pripravila PhDr. Ružena Kormošová, PhD. Ocenila vysokú odbornú a estetickú úroveň, spracovanie bohatého historického materiálu v knihe vydanej pri príležitosti 150. výročia prvej maturity školy, ktorá patrí medzi najstaršie na východnom Slovensku. Je to ďalšia kniha zo Spišskej Novej Vsi, ktorá bola s celoštátneho hľadiska zaradená medzi najkrajšie knihy na Slovensku.o6-cena o7-cena

 

 

 

 

Foto: Autorka a zostavovateľka Dr. Ružena Kormošová a riaditeľ školy Mgr. Jozef Kačenga pri preberaní ceny

Comments are closed.