Kurz Sen noci – nesen nenoci

Inšpiratívny, fascinujúci, namáhavý, kreatívny. Aj takýto bol kurz, ktorého sme sa zúčastnili v dňoch 3.-11. júna 2016 v Želivskom kláštore.

Umelecký kurz absolvovalo približne 60 mladých študentov a ich profesorov z gymnázií Havlíčkův Brod, Vrchlabí a Spišská Nová Ves  a organizovalo ho Gymnázium v Havlíčkovom  Brode pod vedením pána profesora Aleša Římana.

Po strastiplnej, takmer dvanásťhodinovej ceste, sme sa my, slovenskí študenti s pani profesorkou Juraškovou, ocitli v krásnom a pokojnom prostredí Želivského kláštora. Po prvých príhovoroch a večernom programe sme pochopili, že nuda na tomto kurze nebude mať priestor. Spolu s ďalšími žiakmi sme sa celý týždeň zúčastňovali prednášok o umelcoch, pozerali  kvalitné filmy, prednášali poéziu, unášali sa hudbou, zúčastnili sa divadelného predstavenia, no najmä tvorili. Keďže umenie je rôznorodé, boli sme rozdelení do skupín: literárnej, hudobnej a výtvarnej. Každý z nás mal trochu strach rozdeliť sa a ísť k niekomu „cudziemu“. Prvotné obavy však opadli, keď sme zistili, že všetci účastníci sú tej istej umeleckej aj krvnej skupiny. Denne sme dostávali od profesorov obrovskú dávku inšpirácie pre svoju tvorbu. A tak postupne vznikali komiksy, akčné portréty, drevoryty, brakové príbehy, sonety, automatické texty, kramárske piesne. Nacvičili sme renesančné skladby, Gerschwinove skladby, piesne od Davida Bowieho a ďalšie.

O špeciálnych hostí núdza nebola. Navštívili nás známi spisovatelia, výtvarníci, scenáristi a režiséri. Okrem toho sme si užívali aj spoločný program. Týždeň tvrdej práce bol zavŕšený počas piatkovej slávnosti, z ktorej si každý odniesol vlastný umelecký zážitok. Lúčenie po takom krásnom týždni nebolo jednoduché. Smútili sme, ale zároveň sa radovali z cesty domov.

Chceli by sme poďakovať všetkým organizátorom kurzu a aj pani profesorke, ktorá nás sprevádzala. Týždeň bol neopakovateľný. Sme spoznali umenie aj z inej stránky, vzdelávali sa, ale hlavne sme dostali chuť tvoriť. A to je jeden z najkrajších darov, aké sme mohli dostať.

Účastníci kurzu

Comments are closed.