Druhé kolo prijímacích skúšok

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania pre šk. rok 2016/2017

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole!

Keďže v priebehu realizácie 1.kola prijímacieho konania do 1.ročníka v školskom roku 2016/2017 nebol naplnený maximálny možný počet študentov, riaditeľ Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves rozhodol po prerokovaní v Pedagogickej rade školy o vypísaní

2. kola prijímacieho konania na naplnený počet:

  • 25 miest v študijnom odbore 7902J – gymnázium

 

Prihlášky, ktoré sú k dispozícii u výchovných poradcov základných škôl, je nutné doručiť na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves do 10. júna 2016. Pre 2. kolo platia rovnaké kritéria prijatia na štúdium ako pre 1. kolo. Prihlásiť sa môžu všetci študenti, ktorí po 1. kole nie sú prijatí a zapísaní na žiadnu strednú školu.

 

Prijímacie konanie z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika – sa uskutoční                   21. Júna 2016 (utorok).

 

 

                                                                                                              Mgr. Jozef Kačenga

riaditeľ školy

Comments are closed.