Naši národní buditelia – José Martí a Ľudovít Štúr.

Naša žiačka zaznamenala výrazný  úspech v 13.ročníku súťaže Naši národní buditelia – José Martí a Ľudovít Štúr. Túto literárnu a výtvarnú súťaž každoročne vyhlasuje Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave a Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku. Podmienkou účasti je literárne alebo výtvarné dielo na tému života a významu týchto dvoch osobností pre naše národy. Minulého roku sme získali prvú cenu v literárnej kategórii a tohto roku žiačka Júlia Kubalcová z 2.A triedy získala prvú cenu vo svojej vekovej  kategórii vo výtvarnej súťaži. Cenu si osobne prevzala od veľvyslankyne Kubánskej republiky na slávnostnom vyhodnotení a  odovzdávaní cien súťaže 28.mája v Bratislave. Blahoželáme.

Comments are closed.