Štúrov Zvolen

Dňa 10. mája 2016 sa v Galérii umelcov Spiša uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike –Štúrov Zvolen.

Reprezentantmi našej školy v tomto ročníku boli: Paulína Čupková, Alica Špenerová,Erik Scholcz a Marek Matúš. Mladí ambiciózni rétori sa zapojili do súťaže a odniesli si zaujímavé skúsenosti a rady odbornej poroty. Súťažilo sa v dvoch kolách: pripravenom a improvizovanom. Ročník 2016 porota označila za najsilnejší v ostatných rokoch. Napriek silnej konkurencii sa dvom našim súťažiacim podarilo úspešne umiestniť na stupňoch víťazov:

2. miesto: Marek Matúš z 3.D

3. miesto: Paulína Čupková z 2.A

Marek Matúš

Comments are closed.