Projekt ERASMUS+

Naši žiaci Viktória Kotradyová, Simona Denešová, Alexandra Richnavská a Tomáš Talár sa v dňoch 16.4.-23.4.2016 zúčastnili na projektovom stretnutí programu ERASMUS+, WAY TO GO v Pyrgose v Grécku.

Tak ako naposledy vo Fínsku, aj tu museli študenti ukázať svoju kreativitu, prispôsobivosť, jazykové znalosti a chuť vidieť a zažiť niečo nové. Pred odchodom natočili video o Spišskej Novej Vsi a jej pamätihodnostiach a prezentovali ho v Grécku. Vytvorili k nemu i test v Kahoot aplikácii, ktorým mohli hneď preveriť znalosti Grékov o Slovensku. Týždenný pobyt bol nabitý bohatým programom. Navštívili sme školu 1st Gymnasio of  Pyrgos,  rôzne múzeá, ale najväčším zážitkom bola účasť na otváracom ceremoniáli olympijských hier – zapaľovaní olympijského ohňa v Olympii. Počas krátkej návštevy Atén sme videli Akropolu, olympijský štadión, prístav a veľa zaujímavých miest. Študenti sa prezentovali aj typickými slovenskými ľudovými tancami v krojoch, keďže témou stretnutia bola história a kultúra každej krajiny.

Hlavnou myšlienkou projektu je spájať ľudí rôznych národností a zamýšľať sa nad cestami, ktoré vedú  životom každého z nás.

Strom života človeka začína rásť z koreňov, ktoré predstavujú historické pozadie jeho rodiny, jeho rodného mesta a krajiny. Silné väzby s kultúrou a prírodou sú určujúcimi faktormi, ktoré robia tento strom ešte robustnejším a plodným.

V projekte Erasmus+ WAY TO GO je cieľom motivovať študentov, aby sa zapojili do procesu skúmania svojho stromu, učili sa chodiť po cestách dejín, kultúry a prírody, aby našli svoje vlastné cesty a  neprijímali len pasívne vedomosti bežnými formami výučby. Nájdenie vlastných ciest nás robí kreatívnymi, silnejšími a plnohodnotnými osobnosťami, ktoré vedia čeliť životu rázne a s odhodlaním.

Ešte dôležitejšie je však zdieľanie myšlienok, spolupráca a interakcia v rámci sociálnej a kultúrnej rozmanitosti. Týmto spôsobom sa naučíme  rešpektovať a oceňovať nielen našu vlastnú kultúrnu identitu, ale aj iné kultúry a zvláštnosti. „Zdravé myslenie“ a život v rovnováhe a pohode predpokladá odstránenie „nečistoty“ ako zaujatosti, xenofóbie, rasizmu a sociálnej izolácie.

Preto sme v Pyrgose podpísali i rezolúciu, ktorú schválilo deväť zúčastnených škôl z ôsmich krajín. Jej vytvorenie bolo motivované súčasnou situáciou, keď my všetci sme svedkami bombových útokov, tragédie utečencov, obrazov bezvládnych tiel unášaných Stredozemným morom. Cítime potrebu urobiť všetko, čo sa dá, aby sme uchránili mier vo svete.

Vyhlásenie sa obracia ku všetkým zodpovedným a žiada:

  • aby sa okamžite ukončili všetky vojny
  • aby zavládol celosvetový mier
  • aby bola rešpektovaná hodnota ľudského života a jeho dôstojnosť
  • aby sa po  celom  svete šíril olympijský duch
  • aby  každému bolo umožnené žiť dôstojne v jeho krajine bez utečencov a utečenci si nebudú musieť hľadať nový domov.

PiM 

Comments are closed.