Naše ocenenia a naše úspechy

Milí čitatelia nášho webu, prinášame vám informácie o nás aj o vás. Iste všetci viete, že naše gymnázium získalo najvýznamnejšie ocenenie nášho mesta – CENU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesačník IČKO v májovom čísle prináša reportáž zo slávnostného udelenia ceny:

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_05_2016_web.pdfU

Výnimočné individuálne úspechy dosahujú aj naši študenti a pedagógovia. Pani profesorka Ružena Kormošová získala mimoriadnu cenu za pedagogickú a publikačnú činnosť a pani profesorka Darina Švihrová získala ocenenie za dlhoročnú pedagogickú činnosť.

Medzi najúspešnejších športovcov okresu sa zaradili Lukáš Klein z III.B a Tomáš Želikovský z I.B:

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2016/Icko_04_2016.pdf

Športový úspech získali aj naši učitelia – stali sa majstrami okresu vo volejbale pedagogických pracovníkov:

https://www.facebook.com/gymsnv

Srdečne blahoželáme!

ReD

Comments are closed.