Celoštátne kolo geografickej olympiády

V dňoch 29.4.2016 – 1.5.2016 sa konalo celoštátne kolo geografickej olympiády v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnil aj Marek Koňak zo 4.A triedy , ktorý obsadil pekné 4.miesto v kategórii Z. Zároveň získal cenu dekana za tvorivý prístup pri riešení úloh. Marek má príležitosť dostať sa do výberu na medzinárodnú geografickú súťaž, ktorá sa bude konať v Číne. Držíme palce a  k úspechu mu srdečne blahoželáme.

Milota Pemčáková

Comments are closed.