Celoslovenské kolo súťaže Vansovej Lomnička

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 som sa zúčastnila dvojdňového festivalu prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici, kde sa konal už 49. ročník celoslovenského kola súťaže.

V prvý deň súťažili recitátorky v prednese poézie, v druhý deň v prednese prózy. Výber autorov bol naozaj rôznorodý, od klasických spisovateľov až po menej známych zahraničných autorov.

Organizátori nám zabezpečili účasť na  divadelnom predstavení O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky. Bol to pre všetkých zúčastnených krásny umelecký zážitok. Porotcovia označili recitačnú súťaž za sviatok umeleckého prednesu.

V závere odborná porota hodnotila vystúpenia recitátoriek a zaradila ich do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Ja som sa umiestnila v bronzovom pásme a som vďačná za tento zážitok. Verím, že rok čo rok sa bude tejto súťaže zúčastňovať čoraz viac mladých tvarí.

 

Natália Smatanová, 3.E 

Comments are closed.