Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

Modra Harmónia v dňoch 6. až 8. apríla 2016

Naše gymnázium  na celoslovenskom kole reprezentovala študentka IV.A  Paulína Rochová. Nosnou témou súťaže bola ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ.  Súťažiaci riešili modelové prípady v rôznych oblastiach života a ľudských práv – slobody prejavu, práva žien, šikanovanie v škole či  inkluzívne vzdelávanie.

Súčasťou súťaže bola obhajoba úvah na štyri rôzne témy. Naša študentka písala na tému Demokracia, právny štát a ľudské právo: Ako sa domôcť svojich práv v demokratickom štáte?

Paulíne ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu.

Beáta Pjonteková

Comments are closed.