Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR 2016 a Krajské kolo SOČ

Naša škola sa po tretíkrát zapojila do medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií v Českej a Slovenskej republike. Ide o významné podujatie, v ktorom prezentujú svoje vedomosti z dejín študenti – mladí historici oboch štátov. Súťaž organizuje Gymnázium v Chebe. Každý rok odborná komisia vypracuje sériu náročných otázok týkajúcich sa určitého historického obdobia. Témou tohtoročného jubilejného 25. ročníka súťaže je obdobie od oslobodenia ČSR po rok 1948. 6. apríla 2016 sa uskutočnili krajské kolá tejto medzinárodnej súťaže.

Víťazom tohtoročného kola v Košickom samosprávnom kraji sa stal tím nášho gymnázia v zložení: Ivana Repaská (3.E), Alica Špenerová (3.C) a Peter Štark (2.E). Spolu s druhým družstvom v poradí – Gymnáziom Agátová 1 v Košiciach – bude v novembri 2016 reprezentovať náš kraj v medzinárodnom kole v Chebe.

8. 4. 2016 sa konalo krajské kolo SOČ, kde náš žiak  Dávid Patera z II.E v konkurencii ďalších 15 súťažiacich získal krásne 2. miesto. V súťaži sa prezentoval prácou Ľudová architektúra v Hnilčíku a postúpil do celoslovenského kola do Bratislavy.

K úspechu srdečne blahoželáme!

 

Ružena Kormošová

Comments are closed.