Geografická olympiáda

Dňa 10.3.2016 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Súťažilo sa v Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Do krajského kola postúpilo zo školského kola, ktoré sa konalo 5.2.2016 online, osem študentov našej školy. Sú medzi nimi: D. Broško, E. Frlička, M. Kollár, M. Koňak, B. Pencák, M. Prachnár, F. Roháč a M. Šmelko.

Najúspešnejší bol Marek Koňak zo 4.A triedy, ktorý získal plný počet bodov a vyhral krajské kolo. K úspechu mu blahoželáme a držíme palce v celoslovenskej súťaži.

PeM

Comments are closed.