Čo robia fyzici?

Odpoveď na túto otázku, ale aj mnoho iných informácií a podnetov sme dostali vo štvrtok, 10. marca 2016, keď profesor Jaroslav Fabian, absolvent nášho gymnázia a jeden zo špičkových slovenských fyzikov prijal pozvanie na besedu a zasvätil nás do tajov fyziky.

Jaroslav Fabian sa narodil v roku 1967 v Spišskej Novej Vsi. Po skončení štúdia na gymnáziu sa rozhodol študovať odbor teoretická fyzika na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval v USA. V roku 2004 získal titul profesor a dnes pôsobí na univerzite v nemeckom Regensburgu, kde prednáša a tiež vedie pracovnú skupinu podieľajúcu sa na výskume v tzv. spintronike – oblasti fyziky.

Profesor Fabian nám dovolil nazrieť do svojich študentských čias a stručne nám predstavil aj členov svojej neveľkej, avšak úspešnej pracovnej skupiny na univerzite v Regensburgu. Naše poznatky obohatil o materiál zvaný grafén, ktorý je zložený z atómov uhlíka. Možno ho nájsť napríklad v tuhe ceruzky; jedna vrstva grafénu je však tenká asi ako jedna milióntina hrúbky papiera. Vďaka fyzikálnym vlastnostiam materiálu je údajne možné, že grafén sa v budúcnosti bude využívať napr. v potravinárskom priemysle…. A čo je azda najzaujímavejšie, grafén je vraj tak silný a pružný, že by dokázal udržať mačku či dokonca mercedes!

Našu pozornosť profesor Fabian upútal zaujímavými objavmi v oblasti fyziky, náplňou práce fyzika, ale aj svojím priateľským a príjemným vystupovaním (vďaka čomu sme aj my, “amatéri“, chápali, o čo ide). Všetkých tých, ktorí majú fyziku radi a chceli by sa jej venovať aj naďalej, podporil slovami:

„Fyzika je dobrá v tom, že pochopíte veľa vecí.“

„Fyzika vás naučí, ako riešiť problémy.“

Čo teda robia fyzici? Už to dnes vieme. Fyzici hľadajú odpovede na rôzne otázky typu: Prečo bicykel spadne? Prečo sú vlny najväčšie pri brehu? Prečo lietadlo letí aj vtedy, keď je prevrátené? Prečo mikrovlnka zohrieva? Prečo sa svet nezrúti?

 

Stretnutie s nami zakončil pán profesor Fabian úprimným želaním, ktoré nás má viesť a motivovať po celý život a v každej situácii: Majme radosť z učenia!

 

Pán profesor, ďakujeme!

Dominika Petáková, absolventka gymnázia

 

Comments are closed.