Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

8.marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Súťaže sa zúčastnilo dvanásť študentov, jedenásť študentiek a jeden študent. Simona Suchá zo IV.E ako víťazka minuloročného okresného kola priamo postupuje do okresného kola aj v tomto školskom roku.

Výsledky

Kategória prednesu umeleckej prózy:

  1. Paulína Čupková z II.A
  2. Tomáš Palušák z I.C
  3. Alexandra Čupáková z I.E

Kategória prednesu poézie:

  1. Bibiána Kleinová z III.E
  2. Adriána Filipová z I.D
  3. Kristína Juchová z I.D

Prví dvaja z každej kategórie postupujú do ďalšieho kola súťaže.

Všetkým študentom ďakujeme, že prišli a víťazom srdečne blahoželáme.

Predmetová komisia SJaL

 

Comments are closed.